ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Projekt CZ/PL 2017/2018

Sport pro všechny

Název projektu CZ / Název projektu PL

Sport pro všechny / Sport dla wszystkich

 

Anotace projektu CZ/PL

Projekt Sport pro všechny je zaměřený na vzájemnou spolupráci základních škol při společné přípravě a realizaci nejrůznějších sportovních a volnočasových aktivit dětí v průběhu kalendářního roku. Smyslem celého projektu je posílení vzájemné spolupráce a partnerství všech zapojených subjektů, překonávání jazykových bariér v příhraniční oblasti a podpora zdravého životního stylu dětí.

 

 

Co je cílem projektu

Hlavním cílem našeho společného mikroprojektu je posílení dlouholeté spolupráce mezi partnerskými subjekty (Základní škola Zlaté Hory a Gmina Paczków). Do celého projektu jsou na území Polska zapojeny spolupracující základní školy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, al. Jana Pawła II 9, Głuchołazy a Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach, ul. Kraszewskiego 30 a Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 45a.  Gmina Paczków, jako partner projektu, zastřešuje zapojení těchto spolupracujících škol. Smyslem mikroprojektu je díky společnému prožívání všech plánovaných aktivit vést děti k překonávání jazykových bariér  v příhraniční oblasti, budování vzájemné sounáležitosti, úcty a podpora zdravého životního stylu dětí.

 

 

Aktivity projektu

1 Turnaj ve volejbale – Paczków

První společnou akcí bude turnaj ve volejbale. Ve dvou samostatných dnech proběhnou turnaje zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. Sportovní lektoři a rozhodčí jsou na CZ straně zahrnuti do rozpočtu projektu, na PL budou hrazeni z jiných finančních prostředků partnera – duben 2017.

2 Tour Zlaté Hory – Paczków

Třídenní cykloturistická tour ze Zlatých Hor do Paczkówa pro děti všech zapojených škol – červen 2017.

3 Run Rejvíz

Závody v orientačním běhu v nejkouzelnější lokalitě v Jeseníkách – na Rejvízu – září/říjen 2017.

 

4 Kopaná Paczków

Malá kopaná patří k velmi oblíbeným sportům pro všechny chlapce. Proto jsme do projektu zařadili i turnaj mladších a starších žáků v malé kopané v listopadu 2017.

5 Ski Dolní Morava 2016

Týdenní společný lyžařský kurz bude velkou odměnou pro všechny děti, zapojené do celého mikroprojektu. Areál Dolní Moravy se nachází mimo území Euroregionu Praděd. Toto zimní středisko je ale nejideálnějším místem lyžování všech věkových i výkonnostních kategorií. Celý areál nabízí kvalitní a bezpečné lyžování jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé a zkušené lyžaře. Celý areál nám zajistí i dostatečnou ubytovací kapacitu i možnost zapůjčení lyžařského vybavení pro děti. Díky projektu si děti budou moci dovolit prožít výjimečné a jedinečné zážitky. V průběhu celého pobytu na Dolní Moravě děti navštíví i unikátní Stezku v oblacích – Sky Walk – březen 2018.

Polský a český jazyk se žáci učí prostřednictvím výukové platformy EduNect a své znalosti mají možnost vyzkoušet při společných výletech na Praděd, na zámek Mošna, na lyže do Zielence a do Energylandie.