ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Projekt CZ – PL Sport bez hranic

Tento projekt je financován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd se sídlem ve Vrbně pod Pradědem v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem.

Náplní projektu je realizace několika rozmanitých sportovních akcí určených žákům Základní školy Zlaté Hory a partnerských základních škol z polských měst Glucholazy a Paczków. Akce budou probíhat průběžně od října 2014 do dubna 2015 s přibližnou frekvencí 1x za měsíc a budou jednodenní.

Tyto sportovní akce budou realizovány formou turnajů v různých sportovních odvětvích. Bude se jednat o závod v orientačním běhu smíšených česko-polských družstev a sportovní turnaje ve florbale, halové kopané a volejbale.

Místem konání bude sportovní hala v Mikulovicích, v případě orientačního běhu přírodní lokalita Muna v katastru obce Mikulovice. Turnajů ve florbale, halové kopané a volejbale se zúčastní také žáci ZŠ Mikulovice.

Jedinou vícedenní akcí v rámci projektu bude pětidenní pobytový kurz zaměřený na výuku jízdy na sjezdových lyžích a snowboardu. Lyžařský kurz se uskuteční v moderním zimním středisku Dolní Morava v oblasti Kralického Sněžníku. V rámci večerních programů na kurzu budou přirozeným způsobem odstraňovány jazykové bariéry mezi dětmi a vytvářeny vzájemné přátelské vazby, proběhnou zábavné soutěže , taneční a pěvecké akce, bude sestavován česko-polský slovník sportovních názvů a uskuteční se tzv. „český“ a „polský“ večer zaměřený na historii a kulturu našich zemí.
Závěrečnou akcí projektu bude jednodenní turistická akce směřovaná do oblasti nejvyšší hory Jeseníků Pradědu. Pěší túra bude zahájena v lázních Karlova Studánka, odtud účastníci projdou údolím Bílé Opavy a vystoupí na vrchol nejvyšší moravské hory Pradědu s možností výhledu z rozhledny Praděd. Poté sejdou k horské chatě Ovčárna, kde bude připraven autobus k odvozu dětí do svých domovů.

Cílem projektu je podpora spolupráce mezi partnerskými školami, podpora rozvoje mezilidských vztahů prostřednictvím sportovních aktivit, překonávání jazykových bariér a podpora zdravého životního stylu dětí.