ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Rozvojový program CIZINCI 2013

Vyhodnocení rozvojového programu

 

Číslo rozhodnutí

MŠMT-27/2013-200

Poskytovatel dotace

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985

Program

Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám  žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2013“

Název organizace

Základní škola Zlaté Hory

Adresa organizace, email, web

Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory

reditel@skolazh.cz

www.skolazh.cz

Statutární orgán

Mgr. František Vrána

Poskytnutá dotace

23 384,- Kč

 

Vyhodnocení programu

 

V rámci rozvojového programu probíhala individuální výuka dvakrát týdně v rozsahu 60 minut. V průběhu výuky byl kladen hlavní důraz na osvojení mluvnice českého jazyka (skloňování a časování), různá gramatická cvičení, rozšiřování slovní zásoby a porozumění pojmům z oblasti naukových předmětů zeměpis, dějepis, občanská výchova, přírodopis a výchova ke zdraví.

 

Realizace rozvojového programu MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí za rok 2013“ byla velkým přínosem.

 

 

Datum:

31.12.2013

Jméno a podpis statutárního zástupce

 

Mgr. František Vrána

……………….……………………………………………………

 

 

František Vrána