ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Výzva č. 56 – Čtenářské a jazykové dovednosti

Základní škola Zlaté Hory se do výzvy č. 56 zapojila prostřednicvím dvou šablon.

Šablonu č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – budou naplňovat vyučující jazyka českého ve 3., 5., 6. a 9. ročníku.

Díky šabloně č. 4  – Zahraničnímu jazykově-vzdělávacímu pobytu pro žáky – se na konci října podívá do Anglie 44 žáků školy spolu se 4 pedagogy.